Kontakt z azbestem: Posłowie Parlamentu Europejskiego za przepisami o lepszej ochronie pracowników

 
04/10/23
✅ Pracownik będzie narażony na dziesięciokrotnie niższy poziom azbestu niż wcześniej
✅ Bardziej nowoczesna i czuła technologia wykrywania włókien azbestu
✅ Nowe wymogi skuteczniejszej ochrony pracowników i unikania kontaktu z azbestem
 

Parlament zatwierdził nowe przepisy mające na celu ochronę pracowników UE przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi z azbestem oraz ulepszenie wczesnego wykrywania azbestu.

We wtorek na sesji plenarnej przyjęto 614 głosami za, 2 przeciw, przy 4 wstrzymujących się dyrektywę, już uzgodnioną z państwami członkowskimi, która obniży limit narażenia na działanie azbestu w miejscu pracy i wzywa do stosowania bardziej nowoczesnej i dokładnej technologii wykrywania obecności cienkich włókien azbestu.


Niższy poziom kontaktu


Prawo ma na celu zmniejszenie kontaktu z włóknami azbestu do najniższego możliwego poziomu. Limit narażenia zawodowego (OEL) będzie dziesięciokrotnie niższy, ponieważ wartość graniczna zostanie zmniejszona z 0,1 do 0,01 włókna azbestu na centymetr sześcienny (cm³), bez okresu przejściowego.


Po maksymalnym sześcioletnim okresie przejściowym państwa członkowskie będą musiały przejść na bardziej nowoczesną i czułą technologię wykrywania włókien, a mianowicie mikroskopię elektronową. Następnie będą miały możliwość obniżenia poziomu do 0,002 włókien azbestu na cm³, z wyłączeniem cienkich włókien, lub do 0,01 włókien azbestu na cm³, w tym cienkich włókien.


Nowe zasady obejmują również nowe wymagania dotyczące lepszej ochrony pracowników. Będą oni musieli nosić indywidualny sprzęt ochronny i oddechowy, odzież będzie musiała być bezpiecznie czyszczona, wprowadzona zostanie procedura odkażania, a pracownicy będą musieli przejść specjalistyczne szkolenia.


Kolejne kroki

Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst, zanim zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie.


Kontekst

Azbest jest niezwykle niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym, którego obecność stanowi problem w wielu sektorach, takich jak budownictwo, renowacja i gaszenie pożarów. Jest zdecydowanie największą przyczyną raka związanego z miejscem pracy: 78% nowotworów zawodowych rozpoznanych w państwach członkowskich UE jest związanych z narażeniem na azbest. Chociaż wszystkie formy azbestu zostały zakazane w UE w 2005 roku, włókna azbestu są nadal obecne w milionach budynków i infrastrukturze, zabijając ponad 70 000 osób rocznie w Europie.


Podczas gdy Europejski Zielony Ład zachęca do renowacji budynków w celu poprawy efektywności energetycznej i zapewnienia czystej transformacji energetycznej, oznacza to również, że pracownicy są narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na raka w miejscu pracy. Dzięki nowym przepisom UE zamierza wywiązać się ze zobowiązań podjętych w ramach europejskiego planu walki z rakiem oraz planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych.


Przyjmując te przepisy, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące wspólnych minimalnych standardów opieki zdrowotnej na poziomie UE, a także zapewnienia godnych standardów pracy w globalnych łańcuchach wartości, zgodnie z wnioskami (10(1) i 19(2) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.