Trzy główne punkty kontaktowe:

 

 1. EUROPE DIRECT
  • Spotkaj się z ekspertem do spraw Unii Europejskiej
  • Zadaj pytanie na temat UE
  • Weź udział w dyskusji o przyszłości UE
  • Znajdź odniesienia do innych źródeł informacji i sieci informacyjnych
 2. Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)
  • Uzyskaj dostęp do oficjalnych dokumentów i publikacji UE
  • Znajdź szczegółowe informacje na temat prawa, polityki i instytucji UE
  • Weź udział w szkoleniach i kampaniach informacyjnych dla środowiska akademickiego
 3. Team Europe
  • Sieć ekspertów do spraw UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy akademiccy itp.) działających w różnych krajach UE, którzy mogą wziąć udział w charakterze prelegenta, moderatora lub mediatora w wydarzeniu poświęconym UE w Twoim regionie

 

Znajdź punkt kontaktowy w swoim kraju: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_pl